Velo Tag7: Caceres - Monfraigüe (Plasencia), 95km - eizoa

.