15.06.15, Mo: Carlisle - Lake District - Penrith - (Glasgow) - Tarbert - Oban / Auto - eizoa