Fr 15.6.13: Ponte Messa - Pieve S. Stefano & Heimreise via Lago d'Iseo - eizoa

.