Mi 1.6./Do 2.6.11: Rückreise Bodmin - Plymouth - Le Havre/Honfleur - Winti (Auto) - eizoa

.